Dominique Riviére

Hunspannsförare sedan 30 år.

Tillverkning av slädar

Designar och tillverkar egna slädar i robust design.

Ammarnäs basecamp

I Ammarnäs har vi två stugor och de utgör basen för alla turer.

Erfarenhet och lokalkännedom

Utifrån väderförhållanden planerar vi en lämplig tur.

Stepphundspann 

Eva Brännman & Dominique Rivière

- Norrbyn 08 - 90 571  Hörnefors - Sverige

Tel +46 (0) 930-232 84  +46 (0) 731-80 04 57  

 dominiqueriviere@hotmail.com